Screenshot 10-15-2020 09.50.40.png

Frågor och svar

Vem/Vilka är Barnebys?

Barnebys grundades 2011 och har idag en etablerad och verksamhet med närvaro på marknader som USA, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Hongkong. Bland våra kunder finns 3 000 av världens främsta auktionsfirmor, antikhandlare och gallerier samt regionala och lokala företag. Vi erbjuder en söktjänst med upp till 1 miljon föremål till försäljning varje dag, en omfattande databas med slutpriser, en förstklassig värderingstjänst och en licens-baserad auktionsplattform (Skeleton).

Varför skedde uppköpet?

Tiderna har förändrats och en yngre generation med nya köpbeteenden har kommit in på auktionsmarknaden, vilket har lett till ett behov av en uppdaterad och dynamisk auktionsplattform som kommer fortsätta att utvecklas och stödja dagens och framtida marknadsbehov. Barnebys kommer att erbjuda dig möjligheten att migrera till en ny och framtidssäkrad auktionsplattform.

Hur kommer denna ägarförändring att påverka mig?

Du kan fortsätta att driva dina auktioner som vanligt, men ta tillfället i akt att prata med Barnebys om nästa steg.

Hur länge kan jag förlita mig på den nuvarande auktionsplattformen?

De nuvarande licenserna som har undertecknats med A2000 kommer att vara giltiga fram till 1 september 2023.

Vad är den största skillnaden mellan A2000 och Skeleton?

Skeleton har ett modernt och intuitivt gränssnitt, teknisk support, en kundtjänst och en produktlanseringsplan som garanterat ger dig konkurrensfördelar och gör det möjligt för dig att driva ett framgångsrikt företag.

Vad händer med min nuvarande kundbas och mitt företag?

Med Skeleton kan du fortsätta äga all data om dina kunder och samla in all auktionsdata utan att vara beroende av tredjepartsplattformar. Detta får din verksamhet och kundbas att växa.

När kan jag ansluta mig till Skeleton?

Kontakta Barnebys för att få veta mer om när du kan börja med din Skeleton onboarding.

Kommer priserna och de produkter som erbjuds att ändras?

Skeleton har ny och förbättrad teknik och funktioner samt kundsupport. Priset kommer att återspegla detta.

Vem kontaktar jag på Barnebys?

Se kontaktinformation här